Σημείο Εκκίνησης
Περιβάλλον
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αγορά / Επενδυτές
Κοινωνία
Αγορά / Επενδυτές
 

Σεβόμαστε τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και λειτουργούμε με γνώμονα την απόλυτη διαφάνεια των ενεργειών, τη πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ρυθμιστικούς κανόνες της αγοράς.

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για ικανοποίηση των προσδοκιών των επενδυτών και των μετόχων που μας εμπιστεύτηκαν το κεφάλαιό τους.

Φροντίζουμε για το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των έργων που κατασκευάζουμε και διαχειριζόμαστε.

Κατέχουμε πιστοποίηση κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 και εργαζόμαστε πάντα για τη διατήρηση της δουλειάς μας στα ίδια υψηλά ποιοτικά επίπεδα.