Σημείο Εκκίνησης
Περιβάλλον
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αγορά / Επενδυτές
Κοινωνία
Ανθρώπινο Δυναμικό
 

Δίνουμε αξία και κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό μας, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί τον πολυτιμότερό μας πόρο.

Προωθούμε προγράμματα για την διαρκή επιμόρφωση και εξειδίκευση των εργαζόμενων και θεωρούμε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι η ασφαλέστερη και ουσιαστικότερη επένδυση.

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και υιοθετούμε αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων.

Δημιουργούμε κλίμα άριστων εργασιακών σχέσεων και προάγουμε την ισότητα όλων των εργαζόμενων ανεξάρτητα από οποιουδήποτε είδους διαφορά στο θρήσκευμα ή την καταγωγή.