Σημείο Εκκίνησης
Περιβάλλον
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αγορά / Επενδυτές
Κοινωνία
Περιβάλλον
 

Η RF Energy εστιάζει τις δραστηριότητές της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πιστεύοντας ότι αποτελούν καίρια λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη, και στην απεξάρτηση της οικονομίας της χώρας από το πετρέλαιο. Με στόχο, θεσμοθετημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρωτόκολλο του Κιότο, την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας κατά 20% από ενέργεια προερχόμενη από ΑΠΕ μέχρι το 2020, η RF Energy έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή.

Επιπλέον:

Συμμετέχουμε ως μέλος στην European Wind Energy Association (EWEA) παίρνοντας μέρος σε δράσεις που προωθούν την υιοθέτηση περιβαλλοντικά καθαρών πολιτικών και την διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης και νοοτροπίας.

Ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος και η συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελούν διαρκή δέσμευσή μας.

Φροντίζουμε για την τόνωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των εργαζομένων μας, και σχεδιάζουμε δράσεις για την προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.