Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
30-03-2011 Λήψη Αδειών Παραγωγής 144 MW από την RF Energy

Η RF Energy έλαβε από την ΡΑΕ Άδειες Παραγωγής συνολικής Ισχύος 144MW και αφορούν το  project Εύβοια. Οι άδειες αφορούν τις ακόλουθες    εταιρείες:

Επωνυμία

Apl. Number

Αρ. Πρωτ.
ΥΠΑΝ

Ημερομηνία
Υποβολής

Ισχύς (MW)

RF Energy Ομαλιές Α.Ε.

Γ-03509

14191

10/6/2008

15

RF Energy Κορακόβραχος Α.Ε.

Γ-03471

14193

10/6/2008

21

RF Energy Ξεσπόρτες Α.Ε. (Α.Π. Μίλζα)

Γ-03547

19683

8/8/2008

18

RF Energy Ξεσπόρτες Α.Ε. (Α.Π. Ξεσπόρτες)

Γ-03631

24246

10/10/2008

21

RF Energy Καλαμάκι Α.Ε.

Γ-03702

29872

9/12/2008

18

RF Energy Σχίζαλη Α.Ε.

Γ-03701

29873

9/12/2008

12

RF Energy Πράρο Α.Ε.

Γ-03699

29874

9/12/2008

39

 

 

 

Σύνολο

144