Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
30-12-2010 Εξαγορά ενεργειακής εταιρείας από την RF Energy

Στην εξαγορά της Αιολικής Αδέρες A.E. από τη Βιοσάρ Ενεργειακή ΑΕ προχώρησε η RF Energy, η οποία έχει στην κάτοχή της τρία πλήρως αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 33 MW.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εν λόγω τριών αιολικών πάρκων, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του 2011, η RF Energy θα έχει 58 MW σε λειτουργία από αιολικά πάρκα και 3,615 MW από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.