Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
25-10-2015 Άδεια Παραγωγής για αιολικό πάρκο ισχύος 25,5MW

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) χορήγησε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 26,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,5 MW στην εταιρεία CITY ELECTRIC Α.Ε. 100% θυγατρική της R.F. Energy, αποτελούμενος από 8 ανεμογεννήτριες ισχύος 3,3 MW έκαστη και με διάμετρο δρομέα 112 μέτρα. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «ΠΑΠΑΡΙΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας και της Δημοτικής Κοινότητας Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας