Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
30-10-2010 Αίτησεις για μονάδες βιοαερίου 7,066MW

Η RF Energy κατέθεσε στη ΡΑΕ μέσω της θυγατρική της "Αιολική Κυλινδρίας A.E.", αιτήσεις για έκδοση αδειών παραγωγής από μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος 7,066MW.  Οι αιτήσεις αφορούν δύο μονάδες στο Ν. Κιλκίς εγκατεστημένης ισχύος 2,542MW και 2,262MW αντίστοιχα και μία για το Ν. Βοιωτίας ισχύος 2,262MW