Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
19-12-2013 Δωρεάν διάθεση 1.000 κλιματιστικών σε 1.000 νοικοκυριά!
  H F.G. EUROPE του Ομίλου ΦΕΙΔΑΚΗ δωρίζει 1.000 Κλιματιστικά σε 1.000 νοικοκυριά
14-06-2012 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής για υπεράκτιο αιολικό πάρκο ισχύος 498,15MW
  Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) χορήγησε Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από υπεράκτιο αιολικό πάρκο, ισχύος 498,15 MW, αποτελούμενο από 81 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 6,15 MW έκαστη, βορειοανατολικά της Νήσου Λήμνου, στην εταιρεία CITY ELECTRIC A.E...
28-05-2012 Άδεια παραγωγής από μονάδα βιοαερίου συνολικής ισχύος 2,262MW
  Άδεια παραγωγής από μονάδα βιοαερίου συνολικής ισχύος 2,262MW
28-02-2012 Άδειες παραγωγής από μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος 7,066MW
  Η Αιολική Κυλινδρίας A.E., 100% θυγατρική της RF Energy, ελαβε άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος 7,066MW.
05-12-2011 3 νέα αιολικά πάρκα σε λειτουργία συνολικής ισχύος 36MW από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.
  Η Εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., 100% θυγατρική της RF ENERGY A.E., έθεσε σε εμπορική λειτουργία τρία αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36MW, στο Δήμο Ερμιονίδας, στο Νομό Αργολίδας.
14-11-2011 Λήψη Αδειών Παραγωγής συνολικής ισχύος 135MW από την RF ENERGY A.E.
  Η RF ENERGY έλαβε από την ΡΑΕ Άδειες Παραγωγής συνολικής Ισχύος 135MW για το project Εύβοια.
30-06-2011 Αίτηση για μονάδα βιοαερίου 2,262MW
  Η RF Energy κατέθεσε στη ΡΑΕ μέσω της θυγατρική της "Αιολική Κυλινδρίας A.E.", αίτηση για έκδοση άδειας παραγωγής από μονάδα βιοαερίου ισχύος 2,262MW.
30-03-2011 Λήψη Αδειών Παραγωγής 144 MW από την RF Energy
  Η RF Energy έλαβε από την ΡΑΕ Άδειες Παραγωγής συνολικής Ισχύος 144MW για το project Εύβοια
30-12-2010 Εξαγορά ενεργειακής εταιρείας από την RF Energy
  Στην εξαγορά της Αιολικής Αδέρες από τη Βιοσάρ Ενεργειακή ΑΕ προχώρησε η RF Energy, η οποία έχει στην κάτοχή της τρία πλήρως αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 33 MW.
30-10-2010 Αίτησεις για μονάδες βιοαερίου 7,066MW
  Η RF Energy κατέθεσε στη ΡΑΕ μέσω της θυγατρική της "Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε.", αιτήσεις για έκδοση αδειών παραγωγής από μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος 7,066MW.