Ανανεώσιμες Πηγές
Χαρτοφυλάκιο έργων
Διανομή

Η RF Energy μελετά και αναπτύσσει ενεργειακά projects και ελέγχει τη λειτουργία των εταιρειών που διαχειρίζονται, επιβλέπουν και συντηρούν έργα παραγωγής ενέργειας, με επίκεντρο τις ΑΠΕ. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της και η οργανική ανάπτυξη της RF Energy την καθιστούν ανταγωνιστικότερη και ενισχύει τις δυνατότητες υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ:

Offshore 498,15 MW στη Λήμνο
Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο 498,15 MW στη Λήμνο.

Project Εύβοια
Μεγάλο Αιολικό Έργο της RF Energy στην Εύβοια συνολικής ισχύος 225MW.
Αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 57 ΜW, τα οποία βρίσκονται στη φάση της αδειοδότησης.

Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε.
Αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 15 MW. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2008 και το πάρκο λειτουργεί από τον Μάιο του ίδιου έτους.

Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε.
Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 10 MW. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2009 και το πάρκο λειτουργεί από τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Αιολική Αδέρες Α.Ε.
Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 36 MW. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και το πάρκο λειτουργεί από το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

City Electric Α.Ε.
Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 25,5 ΜW, το οποίο βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης.

ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΜΥΗΣ:

Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε.
Η εταιρεία διαχειρίζεται δύο Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,615 MW στον ποταμό Κερυνίτη Αχαΐας.

Πρόκειται για τον ΜΗΥΣ Κερυνίτης Ι, εγκατεστημένης ισχύος 2,6 MW που λειτουργεί από το 2005, και τον ΜΥΗΣ Κερυνίτης ΙΙ, εγκατεστημένης ισχύος 1,015 MW, που λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2009.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ:

Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε.
Η εταιρεία έχει λάβει άδειες παραγωγής από βιοαέριο συνολικής ισχύος 9,33 MW.