Προφίλ
Στρατηγική
Όραμα και Αξίες
Εταιρική Κουλτούρα
Διοικητικό Συμβούλιο
Εταιρική Κουλτούρα
 

Πάθος για αποτελέσματα
Εργαζόμαστε με δυναμισμό για την επίτευξη των στόχων μας και την παραγωγή αποτελεσμάτων. Δεν διστάζουμε να θέτουμε φιλόδοξους στόχους και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την υλοποίησή τους. Προάγουμε την απλότητα, χωρίς να διστάζουμε να επιχειρούμε και το περίπλοκο.

Ομαδικό Πνεύμα
Λειτουργούμε ομαδικά, πιστεύοντας ότι πετυχαίνουμε περισσότερα σαν ομάδα. Εκτιμούμε, αναζητούμε και ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή όλων, αναγνωρίζοντας πως μέσα από την ομαδική δουλειά επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Ηγετική Ικανότητα
Έχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα των στελεχών μας να οδηγήσουν την εταιρεία στην κορυφή. Ευνοούμε την καλλιέργεια ενός δυναμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων, ενθαρρύνοντας τις πρωτοβουλίες όλων.

Ευρύτητα Σκέψης
Δουλεύουμε με ανοιχτό μυαλό και ελευθερία σκέψης, απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και αγκυλώσεις. Υιοθετούμε καινοτόμες και αποδοτικές πρακτικές εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης και παροτρύνουμε την έκφραση και υλοποίηση δυναμικών και αποτελεσματικών νέων ιδεών.

Μεθοδικότητα - Ταχύτητα
Ο χρόνος είναι το μόνο μη ανανεώσιμο αγαθό που καταναλώνουμε, για αυτό φροντίζουμε για τη συνετή διαχείρισή του. Συντονίζουμε τις ενέργειές μας ώστε να πετυχαίνουμε γρήγορα αποτελέσματα και δίνουμε αξία στην ταχύτητα, ποτέ όμως σε βάρος της ποιότητας της δουλειάς μας. Θέτουμε ως στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εργαζόμαστε με μεθοδικότητα και φειδώ χρόνου για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και την υλοποίηση των στόχων μας.