Προφίλ
Στρατηγική
Όραμα και Αξίες
Εταιρική Κουλτούρα
Διοικητικό Συμβούλιο
Όραμα και Αξίες
 

Στην RF Energy βάση και κινητήρια δύναμη όλων των ενεργειών μας αποτελούν το όραμα, οι εταιρικές μας αξίες και οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και του σεβασμού του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

ΟΡΑΜΑ

Η συμβολή μας στην ενεργειακή αυτάρκεια και τη διαμόρφωση ενός καθαρότερου περιβάλλοντος, μέσω της ουσιαστικής ανάδειξής μας στην κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης εταιρειών και έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΑΞΙΕΣ
Ακεραιότητα
Εργαζόμαστε με επαγγελματισμό, ειλικρίνεια, και ηθική ακεραιότητα.
Λειτουργούμε με γνώμονα την επιχειρηματική ηθική και τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σεβασμός
Σεβόμαστε κάθε εργαζόμενο και συνεργάτη μας. Λειτουργούμε με ύψιστο κριτήριο το σεβασμό προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Εμπιστοσύνη
Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και εργαζόμαστε για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες, το ευρύ κοινό και τους φορείς που επηρεάζονται από τις πράξεις μας.

Υπευθυνότητα
Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο και πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να ωφελούνται από τη δράση της εταιρείας μας.

Καινοτομία
Ενθαρρύνουμε την καινοτομία και είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και αλλαγές, αρκεί να προάγουν εφικτούς στόχους και ωφέλιμες λύσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η επιτυχημένη και τεχνικά άρτια διεκπεραίωση και διαχείριση όλων των έργων που αναλαμβάνουμε και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, πετυχαίνοντας αξία για τους επενδυτές, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύοντας τον σεβασμό στο περιβάλλον.