Προφίλ
Στρατηγική
Όραμα και Αξίες
Εταιρική Κουλτούρα
Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ

 ΜΕΛΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ

 ΜΕΛΟΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ

 ΜΕΛΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΜΠΛΗΣ

 
Γενικοί Διευθυντές

Κος Ευάγγελος Κοροβέσης
Γενικός Διευθυντής

Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος του Διπλώματος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το οποίο και πήρε με Διάκριση. Συνέχισε τις σπουδές του, παίρνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από την Ελληνική Σχολή Πολέμου του Ναυτικού και είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στη Στατιστική. Αποστρατεύτηκε το 2006 με το βαθμό του Αντιναυάρχου Επίτιμου Διοικητού Σχολής Εθνικής Αμύνης και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας RF Energy.

Κος Ιωάννης Παντούσης
Γενικός Διευθυντής

Γεννήθηκε το 1955 στις Σέρρες. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Στατιστικής, και απόφοιτος ειδικού προγράμματος των Πανεπιστημίων Manchester Business School & INSEAD στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε ανώτατο στέλεχος τραπεζικών οργανισμών σε θέματα πιστωτικής πολιτικής και πιστωτικής διαχείρισης. Κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της FG Europe Α.Ε. και είναι Γενικός Διευθυντής της RF Energy από το 2006.