Προφίλ
Στρατηγική
Όραμα και Αξίες
Εταιρική Κουλτούρα
Διοικητικό Συμβούλιο
Προφίλ
 

Η RF Energy ιδρύθηκε το 2006 ως εταιρεία συμμετοχών με την σύμπραξη της Οικογένειας Ρέστη, του Γεωργίου Φειδάκη και της FG Europe Α.Ε. με σκοπό την μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση έργων ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως με βάση τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ασχολείται μέσω των θυγατρικών της με όλα τα στάδια της ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ενεργειακών έργων, ξεκινώντας από τη μελέτη και το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την επίβλεψη, αλλά και τη συντήρηση, την επέκταση και τη συνολική διαχείριση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η δράση της περιλαμβάνει και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και management σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ.

Το χαρτοφυλάκιο έργων που διαχειρίζεται περιλαμβάνει αιολικά πάρκα και υδροηλεκτρικούς σταθμούς και διευρύνεται διαρκώς με τη μελέτη και εκπόνηση νέων ενεργειακών projects. Στο σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνονται έργα συνολικής ισχύος 884 MW, ενώ επίσης βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα για νέες επενδύσεις. 

Η RF Energy έχει στελεχωθεί από μία ομάδα άρτια καταρτισμένων μηχανικών και αφοσιωμένων υπαλλήλων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, ουσιαστική γνώση του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αυξανόμενη εμπειρία στον κλάδο των ΑΠΕ. Καθοδηγούμενη από διοίκηση με όραμα και αξίες, με σεβασμό στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η RF Energy φιλοδοξεί να αναπτυχθεί ταχέως σε βασικό παίκτη στον τομέα της ενέργειας.