Καλωσορίσατε στο website της RF Energy. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές.
 
25-10-2015 - Άδεια Παραγωγής για αιολικό πάρκο ισχύος 25,5MW
  Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) χορήγησε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 26,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,5 MW στην εταιρεία CITY ELECTRIC A.E. 100% θυγατρική της R.F. Energy...
05-10-2015 - Λήψη Α.Ε.Π.Ο. για το project της Εύβοιας ισχύος 225MW
  H εταιρεία R.F. Energy Ομαλιές Α.Ε. 100% θυγατρική της R.F. Energy έλαβε την Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη 11 αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας...
Κάθε μας ενέργεια, με σεβασμό στο περιβάλλον...

Οικονομικά Στοιχεία >>

Ετήσιες Εκθέσεις >>

Παρουσιάσεις >>